Задължителни медицински прегледи в спорта2019-08-02T12:59:03+00:00

Project Description

Задължителни медицински прегледи в спорта

Според WHO World Health Organization (Световна Здравна Организация) здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие на съответният човек. Здравният статус се установява на основата на комплексни изследвания на организма във връзка с условията на средата-социална, трудова, битова, спортна, природата, в която човек живее, развива се, спортува. Основната цел на Спортната медицина е да се оцени здравето на спортиста в какво състояние е, да се профилактира от появата на различни заболявания и не на последно място е да се усъвършенства здравният статус на спортиста без което не може да се постигнат върхови спортни постижения.

Съгласно действащата наредба за медицински прегледи на лица занимаващи се със спорт в Република България всички занимаващи се със спорт състезатели и съдии трябва задължително подлежат на начален, периодичен, предсъстезателен медицински преглед.

Началните медицински прегледи освидетелстват и разрешават на желаещите да се занимават със спорт.Освен това тяхна основна цел е и да подпомогнат спортното ориентиране. Общопрактикуващият лекар няма право да извършва такъв преглед.