ДОБЪР ДЕН
Днес е 18.7.2018
Часът е 10:00

Д-р Енчо Стоянов

специалист по спортна медицина

ЗАПАЗВАНЕНА ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД

Медицинско обслужване на спортни прояви

В целият свят не се разрешава да започне спортно състезание без наличието на лекар.Международни, републикански, регионални,градски състезания се обслужват само от спортен лекар. В съвременният спорт примерите за внезапна сърдечна смърт на терена по време на състезания са доста често срещащи се особено в спортовете с големи физически и емоционални натоварвания. За тази цел е нужно екипа, който ще извършва обслужването да е добре обучен в оказване на първа помощ при животозастрашаващи и травматични състояния, поддържане на основните жизнени функции на дихателната, сърдечно-съдовата система и мозъчното кръвообращение.

Лекарят е този, който може да отмени провеждането на спортната проява по различни показания. Медицинското обслужване на спортните прояви е предварително и текущо.Предварителното представлява консултация относно програмата за тренировки на състезанието.Тя трябва да е съобразена с тренировъчният период на спортиста, със разряда който имат, възрастта, пола.По време на турнири трябва да се осигури достатъчно време за възстановяване между отделните състезателни сесии. Друга задача на този вид обслужване е да се направи санитарна експертиза и спортномедицински контрол на местата където ще се проведе състезанието и тренировките за това, да се изберат най-подходящите места за медицински пунктове. Текущото осигуряване цели да се спазва редовността на периодичните и предсъстезателните медицински прегледи, да се оценят настоящите метеорологични условия дали не водят до риск за здравето на състезателите. Осигуряване на медицинска помощ на състезатели, длъжностни лица и публиката, контрола върху режима на хранене по време на състезанието са част от медицинското обслужване на спортните прояви.

Медицинско обслужване на спортни прояви