ДОБРА ВЕЧЕР
Днес е 17.8.2018
Часът е 19:50

Д-р Енчо Стоянов

специалист по спортна медицина

ЗАПАЗВАНЕНА ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД

Медицински прегледи

Според WHO World Health Organization (Световна Здравна Организация) здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие на съответният човек. Здравният статус се установява на основата на комплексни изследвания на организма във връзка с условията на средата-социална, трудова, битова, спортна, природата, в която човек живее, развива се, спортува. Основната цел на Спортната медицина е да се оцени здравето на спортиста в какво състояние е, да се профилактира от появата на различни заболявания и не на последно място е да се усъвършенства здравният статус на спортиста без което не може да се постигнат върхови спортни постижения.

Съгласно действащата наредба за медицински прегледи на лица занимаващи се със спорт в Република България всички занимаващи се със спорт състезатели и съдии трябва задължително подлежат на начален, периодичен, предсъстезателен медицински преглед.

Началните медицински прегледи освидетелстват и разрешават на желаещите да се занимават със спорт.Освен това тяхна основна цел е и да подпомогнат спортното ориентиране. Общопрактикуващият лекар няма право да извършва такъв преглед.

Периодичните медицински прегледи имат за цел да се провери здравното състояние и функционалните възможности на организма, да се открие динамиката и натрупващият ефект от системните занимания със спорт върху организма на състезателя. Заключението от тези прегледи е: разрешение или забрана за участие в тренировки и състезания през годината или за друг определен срок от време до като откритият здравословен проблем не бъде отстранен. Периодичните медицински прегледи за задължителни за всички които се занимават със спорт в спортни школи, спортни клубове, федерации,асоциации както и за съдиите по футбол, ръгби, баскетбол, хандбал, ски, хокей на лед и на трева, бойни спортове, бокс. Тези прегледи се извършват веднъж в годината от квалифициран спортен лекар, който дава своето професионално заключение в спортният паспорт на състезателя или съдията. Някои видове спорт като бойни изкуства, хокей на лед, ски, ръгби, гребане, кану-каяк,колоездене, бокс, мотоциклетизъм, рали, биатлон, триатлон, ски бягане трябва да извършват периодични медицински прегледи два пъти в годината.При намерени отклонения в здравното състояние на състезателя той подлежи на допълнителни изследвания и консултации с други специалисти за да се уточни състоянието и да се вземе крайно решение за това да ли да продължи да се занимава със спорт професионално, дали да бъде намален обема на натоварванията, да ли да се прекрати заниманието със спорт поради наличието на заболявания и състояния, които са противопоказни за извършване на професионална спортна дейност. Общопрактикуващият лекар няма право да извършва такъв преглед.

Предсъстезателните медицински прегледи дават на състезателя медицинско разрешение за участие в състезание или турнир. Те се извършват не по-късно от 3 дни преди съответното състезание и важат единствено само за него.Този преглед е също клиничен и дава разрешение или забрана на състезателя за участие в състезанието. Този преглед се извършва само и единствено от лечебното заведение, което е извършило периодичният медицински преглед на състезателя. Общопрактикуващият лекар няма право да извършва такъв преглед.

Дежурните медицински лица на състезанията нямат право да извършват предсъстезателен медицински преглед.  Без редовен и заверен периодичен медицински преглед на спортиста не може да се извърши предсъстезателен медицински преглед. Без редовен и заверен предсъстезателен медицински преглед спортиста няма право да се яви на състезанието. При някои видове спорт където има контакт с тялото на съперника се извършват и допълнителни медицински прегледи по време на определяне на тегловите категории за кожни заболявания и наранявания, които биха могли да се пренесат на и да доведат до заразяване на съперника.

Прегледи за oсвидетелстване на състезатели, преминаващи в по-горна възрастова група.

Съгласно закона за здравето тези прегледи са задължителни. Те дават заключение за здравето, биологическата възраст, физическото развитие и функционалната подготовка на децата, подрастващите и юношите.Без такъв преглед и oсвидетелстване не се разрешава участието в състезания в по-горна възрастова група. Този преглед се извършва единствено от спортен лекар. Общопрактикуващият лекар няма право да извършва такъв преглед.

Консултативни медицински прегледи - те се извършват при нужда при наличие на медицинско оплакване от състезателя.

ВИЖТЕ ОЩЕ: