ДОБЪР ДЕН
Днес е 18.7.2018
Часът е 10:01

Д-р Енчо Стоянов

специалист по спортна медицина

ЗАПАЗВАНЕНА ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД

Рехабилитация

Тази част от лечението на заболяванията на опорнодвигателният апарат и травмите на ставите мускулите и сухожилията е изключително важна за функционалното възстановяване на увредената част от тялото.

Рехабилитация БургасОт рехабилитация се нуждаят както състоянията лекувани консервативно така и тези лекувани оперативно. След като се извърши преглед и се установят наличието на функционални нарушения е нужно да се изработи специален и индивидуален комплекс от упражнения, с който да се коригират нарушенията.

Предлагам изработване на специфични комплекси от упражнения за рехабилитация при травматични и дегенеративни заболявания съобразени с конкретният наличен проблем, възрастта, индивидуалната поносимост и адаптивност към  физическите натоварвания, индивидуалната тренираност. Комплексите от упражнения може да се изпълняват преди и най-вече постоперативно и комбинирани с физиотерапевтични процедури дават своите желани резултати.

За какво помага рехабилитацията?

Като цяло, след травмaтични увреди не само в спорта, целта в посттравматичният период е да се обърне внимание на болката, възпалението, сковаността, мускулната слабост, мускулният спазъм. Тези елелементи от стадия на увредата може да се проявят индивидуално, но много често те са насложени и свързани по между си. Травми причиняващи тъканно възпаление, които водят като последица болка, може да доведат до мускулен спазъм и ставна скованост. Пречупването на тази връзка- възпаление-болка-спазъм е важно за пациента за да може бързо да се завърне към своите активности. Съществуват присъщи терапевтични техники и модалности които могат да направят прехода гладък за пациента. Подбора на подходящи техники или модалности се определя от типа на увредата, характера на увредата и целта на пациента.

Крайната цел на рехабилитацията е да се възвърнат симптомите- свободно движение и функция, позволявайки на организма да се завърне до неговото предходно ниво на активност за възможно най-кратко време. Рехабилитацията включва приложение на лечебни упражнения и физически агенти. Физическите агенти са различна форма на топлина, студ, електричество, масаж, които се използват да за облекчат болката и отока и да помогнат в оздравителният процес. Лечебните упражнения включват разнообразни движения създадени за да възстановят функцията до най-голямата възможна степен в кратък период от време и да се достигне до високо ниво на физическа подготовка.

Рехабилитацията започва веднага след увредата и продължава през острият и подострият период или след претърпяна операция, завършвайки със завръщането отново на спортният терен или на работното място. За атлетите, трябва да се включи и период от възстановяване на тренираността до оптимално ниво, което е необходимо за да се достигнат максимална изява и да се намали риска от повторни увреди.


Рехабилитация доктор Бургас

С професионална и съвременна машина за извършване на пасивни движения тук може бързо и функционално да възстановите колянната си става след артроскопия и реконструкция на предната кръстна връзка.