Функционална диагностика2018-08-02T02:44:51+00:00

Project Description

Функционална диагностика

Как работи организма на един състезател при условията на екстремни физически натоварвания може да се изследва при провеждането на специални функционални тестове които определят адаптацията на организма към тях. Кардиореспираторната система е най-важната и отговорна за адаптацията към натоварванията в спорта. Не случайно тя е тази, която подлежи на основна проверка чрез специални тестове за определяне на функционалният работен капацитет на организма.

За да се определи функционалният работен капацитет на организма се използва стрес ЕКГ тест и метаболитен газов анализ. Стрес екг теста е най-често използваният неинвазивен тест за откриване на сърдечно-съдови заболявания при симптомни и асимптомни пациенти.

Метаболитният газов анализ при натоварване дава информация за обема кислород на килограм телесно тегло, който е необходим за извършване на физическата работа.Информацията получена от тези изследвания е важна за организацията на тренировъчният процес и индивидуалният подход към всеки един от състезателите в отбора.