Ултразвуково изследване на мускулноскелетната система2018-08-02T01:49:20+00:00

Project Description

Ултразвуково изследване на мускулноскелетната система

Това е неинвазивно изследване със следните показания за приложение

Артрит, синовиит, ранни промени при ревматоиден артрит
Трами на нервите, притискане на нервите, карпал тунел синдром
Оценка на мекотъканните маси, оток и колекция на течности
Патология на сухожилията и връзките
Мекотъканни и костни травми
Болка и дисфункция
Вътреставни тела
Ставен излив
Откриване на чужди тела в повърностните тъкани
Вродени и придобити аномалии
Постоперативно оценяване