Медицинско обслужване на спортни прояви2019-01-24T19:52:16+00:00

Project Description

Медицинско обслужване на спортни прояви

В целият свят не се разрешава да започне спортно състезание без наличието на лекар.Международни, републикански, регионални,градски състезания се обслужват само от спортен лекар. В съвременният спорт примерите за внезапна сърдечна смърт на терена по време на състезания са доста често срещащи се особено в спортовете с големи физически и емоционални натоварвания. За тази цел е нужно екипа, който ще извършва обслужването да е добре обучен в оказване на първа помощ при животозастрашаващи и травматични състояния, поддържане на основните жизнени функции на дихателната, сърдечно-съдовата система и мозъчното кръвообращение.

Physio Sportiva предлага професионално медицинско обслужване на спортни регионални, частни  и международни прояви.