Лазер терапия2018-08-02T01:56:24+00:00

Project Description

ЛАЗЕРТЕРАПИЯ

Лазертерапията е част от медицината на бъдещето. Това е един от най-модерният и най-съвременен начин на лечение в спортната медицина.

Думата лазер произлиза от съкращението на Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.Заслуги за развитието на лазер теорията има още Алберт Айнщайн.В неговата теория на относителността публикувана през 1916 г. за първи път се говори за stimulated emission. Други много важни стъпки в усъвършенстването на лазера са направили Аrthur Shawlow, Charles Townes и Theodor Maiman. Maiman е този, който представя първият работещ лазер на 7. Юли 1960 г. През 1967г. унгарският професор Endre Mester in Semmelweis University Budapest, Hungary иска да разбере дали лазера причинява туморно заболяване.Той използва за опити две групи мишки и за голяма изненада установява,че на третираните с лазер мишки козината пораства значително по-бързо.Така е открит биостимулиращият ефект на лазера.

Съществуват реални доказателства за това, че студените лазери могат да стимулират възстановяването на тъканите, намаляват възпалението и облекчават болката при мускулноскелетни заболявания.