ДОБЪР ДЕН
Днес е 18.7.2018
Часът е 10:00

Д-р Енчо Стоянов

специалист по спортна медицина

ЗАПАЗВАНЕНА ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД

Ултразвуково изследване на мускулноскелетната система

Това е неинвазивно изследване със следните показания за приложение

 • Артрит, синовиит, ранни промени при ревматоиден артрит
 • Трами на нервите, притискане на нервите, карпал тунел синдром
 • Оценка на мекотъканните маси, оток и колекция на течности
 • Патология на сухожилията и връзките
 • Мекотъканни и костни травми
 • Болка и дисфункция
 • Вътреставни тела
 • Ставен излив
 • Откриване на чужди тела в повърностните тъкани
 • Вродени и придобити аномалии
 • Постоперативно оценяване